• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. ZAMOJSKA DROGA DO WOLNOŚCI

Uczniowie gimnazjum z wielką uwagą wysłuchali wykładu na temat 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, który wygłosił dr Jacek Feduszka. Szczególnie interesująca dla młodzieży okazała się część dotycząca ZAMOJSKIEJ DROGI DO WOLNOŚCI.

Zamość był jednym z tych miast, które aktywnie włączyły się w proces odradzania się ojczyzny. Początkowym akcentem były manifestacje patriotyczne przeprowadzone 13 i 15 października 1918 roku. Współorganizował je Maciej Rataj, nauczyciel Gimnazjum Męskiego w Zamościu, później – w Odrodzonej Polsce – poseł i marszałek Sejmu. Pod koniec października bez przeszkód prowadzono już zakup broni dla Straży Obywatelskiej, a następnie rozbrajano okupantów. Bezpośrednio po rozbrojeniu Austriaków w Zamościu władzę objął Tymczasowy Komitet Powiatowy, reprezentujący wszystkie grupy społeczne i opcje polityczne w mieście. Zamość był miastem, które jako jedno z pierwszych na ziemiach odradzającej się Polski po 123 latach zostało uwolnione spod władzy zaborcy i okupanta austriackiego – mówił dr Feduszka.

Po wykładzie głos zabrał Pan Bogdan Szykuła, kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie, który przedstawił sylwetki osób z terenu Gminy Łabunie zasłużonych w walce o niepodległość Polski.

 

Małgorzata Krupa