• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start

Strona główna

Aktualności

Zwrot książek do biblioteki szkolnej

PROCEDURY ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA OD 02 CZERWCA DO 15 CZERWCA 2020 R.

 

  1. Termin zwrotu książek od 2 do 15 czerwca 2020 r. w godzinach od 900 do 1500.
  2. Wchodzimy do szkoły bocznym wejściem przy placu zabaw.
  3. Zwrotu książek dokonują uczniowie/rodzice pojedynczo w bibliotece szkolnej.
  4. Uczeń/rodzic na terenie szkoły powinien być w maseczce i rękawiczkach.
  5. Zwracający książkę podaje bibliotekarzowi numer inwentarzowy książki, a następnie odkłada ją na wskazane przez bibliotekarza miejsce.

Harmonogram zwrotu książek:

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabuniach informuje, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym uzupełniającym do klasy pierwszej przyjęto kandydatów według załączonej listy. 

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabuniach informuje, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola w Ruszowie oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łabuniach przyjęto kandydatów według załączonej listy. 

Szanowni Państwo! Rodzice uczniów klas 4-7! Drodzy Uczniowie!

W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej o możliwości organizacji konsultacji dla uczniów klas 4-7 szkół podstawowych od 1 czerwca 2020 r., proszę o zadeklarowanie udziału ucznia w zajęciach.
Konsultacje w szkole nie są obowiązkowe. Uczniowie w dalszym ciągu uczestniczą w „zdalnym nauczaniu”.
Ewentualne zgłoszenia proszę kierować telefonicznie do sekretariatu pod numer telefonu 84 611 39 11 w godz. 08.00 - 14.00 do dnia 28 maja 2020 r. (czwartek) z podaniem przedmiotu konsultacji.
Konsultacje proponujemy w terminie od poniedziałku do czwartku w godz. 09.00 – 12.00
W związku z obecną sytuacją autobus szkolny nie będzie kursował.

Proszę również o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii umieszczonymi na stronie naszej szkoły.

DYREKTOR SZKOŁY

Bernard Panasiuk

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabuniach informuje, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym uzupełniającym do klasy pierwszej zakwalifikowano kandydatów według załączonej listy. 

W dniach 25.05.2020 - 01.06.2020 roku rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 4  do regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej) pocztą elektroniczną na adres: zslabunie@op.pl (oświadczenie powinno być podpisane i zeskanowane).

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabuniach informuje, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola w Ruszowie / oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łabuniach zakwalifikowano kandydatów według załączonej listy. 

W dniach 25.05.2020 - 01.06.2020 roku rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji do punktów przedszkolnych/oddziałów przedszkolnych) pocztą elektroniczną na adres: zslabunie@op.pl (oświadczenie powinno być podpisane i zeskanowane).

Konkurs fotograficzny "Sleeveface - ubierz się w książkę"

Regulamin konkursu fotograficznego  "Sleeveface - ubierz się w książkę"

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Łabuniach

im. Dzieci Zamojszczyzny

oraz Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie.

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Nr SP/14/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabuniach

z dnia 06.05 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Punkcie Przedszkolnym w Łabuniach i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej
w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łabuniach informuje, że w związku z przeprowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym do klasy pierwszej przyjęto kandydatów według załączonej listy.