Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Dyrekcja szkoły zaprasza rodziców w środę 17 września 2014r. na

 • zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej o godz. 15.30
 • spotkanie z wychowawcami rodziców uczniów wszystkich klas o godz. 16.00
 • zebranie Prezydium Rady Rodziców, przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców w sali nr 9 o godz. 17.00

 

czytaj więcej

      W sobotę 6 września 2014 roku grupa uczniów naszej szkoły i Szkoły Filialnej w Ruszowie wraz z nauczycielami wzięła udział w "Narodowym czytaniu Trylogii".

Tę zainicjowaną przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego akcję w naszej gminie zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie i Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn.

Narodowe czytanie Trylogii
czytaj więcej

1 września 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015.

Tradycyjnie już, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny wspólną mszą świętą na której zgromadzili się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łabuniach oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele gminy z Panem Antonim Wojciechem Turczynem - Wójtem, poczty sztandarowe szkół, poczet sztandarowy żołnierzy AK, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice.

czytaj więcej

 

 

RZĄDOWY PROGRAM „WYPRAWKA SZKOLNA”

 

 

Program skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/15 będą uczęszczać do:

 • klas II-III

 • VI szkoły podstawowej

   

  Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników objęto także uczniów:

 • słabowidzących,

 • niesłyszących,

 • słabosłyszący,

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), z wyjątkiem klasy I.

  Obowiązuje kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych, które wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

  Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:

 • kl. II - III - do kwoty 225 zł

 • kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł

   

  Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w nieprzekraczalnym terminie od 18 sierpnia do 05 września 2014 r.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁABUNIACH, SZKOLE FILIALNEJ,

PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

czytaj więcej

contentbottom.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo