Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Informacja dla rodziców


RZĄDOWY PROGRAM „WYPRAWKA SZKOLNA”

 

Program skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/16 będą uczęszczać do klasy III szkoły podstawowej.

 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników objęto także uczniów:

 • słabowidzących,

 • niesłyszących,

 • słabosłyszący,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/16 do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II i IV, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Obowiązuje kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych, które wynosi 574 zł na osobę w rodzinie.

 • Dofinansowanie zakupu podręczników w 2015 r. będzie wynosić:

 • kl. II - III - do kwoty 225 zł

 • dla uczniów z orzeczeniem od 175 zł do 770 zł

Aby uzyskać zwrot za zakup podręczników należy złożyć wniosek i dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach za 2013 r. oraz przedłożyć w dniu wypłaty fakturę za zakup podręczników.

 

 Informacja dla rodziców:

 

 

Przypominamy, że w  roku szkolnym 2015/2016 

uczniowie klas I, II i IV

otrzymują bezpłatne podręczniki.

Jedynie zakupić trzeba podręcznik do religii. 


 

InformacjaWykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 znajduje się w zakładce informacje dla rodziców - pliki do pobrania.

26 czerwca 2015r. o godz. 8.00 w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
czytaj więcej
 • Ogłoszenie

 

Dnia 25.06.2015 r. (czwartek) o godz. 8.00 odbędzie się msza święta w kościele parafialnym na zakończenie roku szkolnego. Odjazd autobusów po mszy.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26.06.2015 r.

- Szkoła Podstawowa w Łabuniach o godz. 8.00,

- Szkoła Filialna w Ruszowie o godz. 11.00,

- Punkt Przedszkolny w Łabuniach o godz. 12.00

 


contentbottom.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma
?>